Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Επιτυχής συμμετοχή του Δήμου Φαρκαδόνας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ–EUROPE FOR CITIZENS»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 
Ο Δήμος μας, έχοντας ως στρατηγική την ενεργό παρουσία στα ευρωπαϊκά δρώμενα, συμμετέχει στο project με τίτλο UNITEDστα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Europe for citizens (Ευρώπη για τους Πολίτες)».

Το project εγκρίθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμμετοχή του Δήμου μας εγκρίθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

 
Στο project αυτό επικεφαλής εταίρος είναι η πόλη Raska της Σερβίας, ενώ εταίροι είναι οι Δήμοι: Jonava (Λιθουανία), Sliac (Σλοβακία), Ευρώτα (Ελλάδα), Caltanisseta (Ιταλία), Daugavpils (Λετονία), η Μ.Κ.Ο. Brainstorm group (σε συνεργασία με το Δήμο Trudovets, Βουλγαρία) και φυσικά ο Δήμος μας.
 
Το project περιλάμβανε τη διεξαγωγή συνεδρίου, συσκέψεων και παράλληλων δράσεων που διεξήχθησαν στη διοργανώτρια πόλη Raska της Σερβίας, από 26-05-2017 έως 01-06-2017, η οποία κάλυψε μέσω του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» το σύνολο σχεδόν των εξόδων του, όπως τη διαμονή – διατροφή των συνέδρων, ενώ το κόστος για το Δήμο μας ήταν μόλις 400 € (οδοιπορικά των εκπροσώπων μας).
 
Σκοπός των δράσεων αυτών ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, εθνικές και τοπικές στρατηγικές σε θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τον αγροτικό τομέα, τον εθελοντισμό και την ανεργία των νέων.
 
Στις δράσεις αυτές το Δήμο μας εκπροσώπησαν:
 • ο Ιωάννης Μέμηλας, Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Έργων
 • ο Μιχάλης Μπαγιώτης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και
 • ο Ιωάννης Αναγνώστου, Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων έγινε ανταλλαγή των καλών πρακτικών των συμμετεχόντων φορέων στα θέματα ενδιαφέροντος και διαπιστώθηκε ότι τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα (όπως το Ε.Σ.Π.Α.), αλλά και τα λοιπά ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν με σωστό προσανατολισμό και διαχείριση να αποτελέσουν σημαντικούς μοχλούς πολυεπίπεδης ανάπτυξης για τους Δήμους των αγροτικών περιοχών.
 
Γλώσσες επικοινωνίας του συνεδρίου ήταν τα Αγγλικά, τα Σερβικά και τα Γερμανικά. Συγκεκριμένα, οι συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν και οι παρουσιάσεις για λογαριασμό του Δήμου μας ήταν οι εξής:
·      Επίσημη συνάντηση με το Δήμαρχο της Raska, συζήτηση για τη σπουδαιότητα του προγράμματος.
·      Σύγκριση δράσεων και πολιτικών για τη νεολαία, με παρουσίαση από τον Μιχάλη Μπαγιώτη και τον Ιωάννη Αναγνώστου.
·      Παρουσίαση των συμμετεχόντων Δήμων, με παρουσίαση από τον Μιχάλη Μπαγιώτη.
·      Παρουσίαση της κουλτούρας των συμμετεχόντων χωρών, με παρουσίαση από τον Ιωάννη Μέμηλα, τον Μιχάλη Μπαγιώτη και τον Ιωάννη Αναγνώστου.
·      Παρουσίαση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με παρουσίαση από τον Ιωάννη Αναγνώστου.
·      Ντιμπέιτ για τις Συνεταιριστικές Φάρμες, με τη συμμετοχή των Ιωάννη Μέμηλα, Μιχάλη Μπαγιώτη και Ιωάννη Αναγνώστου.
·      Συζήτηση: “Τι μπορούμε να κάνουμε για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών“, με παρουσίαση από τον Ιωάννη Μέμηλα.
·      Ντιμπέιτ για το μέλλον της Ευρώπης, με τη συμμετοχή των Ιωάννη Μέμηλα, Μιχάλη Μπαγιώτη και Ιωάννη Αναγνώστου.
·      Παρουσίαση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες».
·    Συζήτηση: “η Ευρωπαϊκή Ένωση ως εργαλείο για τον αγροτικό και εναλλακτικό τουρισμό”, με παρουσίαση από τον Ιωάννη Μέμηλα, τον Μιχάλη Μπαγιώτη και τον Ιωάννη Αναγνώστου.
·      Προετοιμασία Συμφώνου Συνεργασίας με τη συμμετοχή των Ιωάννη Μέμηλα, Μιχάλη Μπαγιώτη και Ιωάννη Αναγνώστου.
 
Ο Δήμος μας έχει να επιδείξει πλούσια δράση στους θεματικούς τομείς του project, όπως:
 • δικτύωση με φορείς
 • δράσεις εθελοντισμού, δράσεις για τη νεολαία, τον τουρισμό
 • ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις
 • έργα Ε.Σ.Π.Α. για την αγροτική ανάπτυξη και τη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Τη συνολική επιμέλεια του project για λογαριασμό του Δήμου μας είχε το Τμήμα Προγραμματισμού, το οποίο στα πλαίσια των δράσεων στη Raska επιμελήθηκε και τις εξής ηλεκτρονικές προβολές:
 • Προφίλ – Παρουσίαση του Δήμου μας
 • Κλιπ για το Δήμο τουριστικού ενδιαφέροντος
 • Δράσεις του Δήμου μας στον τομέα της Νεολαίας και του Εθελοντισμού (σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Κοσμά, Πρόεδρο ΚΟΙ.Δ.Ε.ΦΑ., πρώην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού και Ποιότητας Ζωής)
 • Πρόταση για την Ανάπτυξη των Αγροτικών Περιοχών και ειδικότερα του Δήμου Φαρκαδόνας (βασισμένη στο Μ.Π.Σ. «Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου» των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και BlaisePascal (ClermontFerrand Γαλλίας).
Οι ηλεκτρονικές αυτές προβολές, εκτός από την παρουσίασή τους στο συνέδριο, μοιράστηκαν ψηφιακά από τους εκπροσώπους του Δήμου μας και στους συνέδρους των υπολοίπων ευρωπαϊκών φορέων.
 
Τα δώρα προς το Δήμαρχο της Raska και για τη διαπολιτισμική βραδιά ήταν ευγενική προσφορά του Επιμελητηρίου Τρικάλων.
 
Το project περιλαμβάνει και άλλες δράσεις, όπως τη δημιουργία ιστοσελίδας, τη διάχυση της αποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας και την οικοδόμηση σχέσης συνεργασίας με συνέχεια μεταξύ των μελών της ομάδας ευρωπαϊκών φορέων.
 
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Αθανάσιος Μεριβάκης

    

     

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο