Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Εσωτερική Οδοποιία Ζάρκου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 
Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 16 Ιουνίου το έργο «Εσωτερική Οδοποιία Ζάρκου», στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιήθηκε ασφαλτόστρωση 900 τετραγωνικών μέτρων στο οδικό δίκτυο.
 

Το έργο αυτό προέβλεπε τη συντήρηση και επισκευή των ασφαλτικών οδοστρωμάτων στα σημεία που είχαν καταστραφεί (κυρίως αποκατάσταση λακκουβών), σύμφωνα με τη μελέτη 45/2016 και συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € (χρηματοδότηση από πιστώσεις ΣΑΤΑ κατά ποσοστό 100%).
 
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν επισκευές σε δρόμους της Τ.Κ. Ζάρκου που παρουσίαζαν φθορές, με ασφαλτικό μίγμα που παρασκευάζεται εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση παραγωγής ασφαλτομίγματος, από ασφαλτικό διάλυμα και αδρανή υλικά προερχόμενα από καθαρούς υγιείς λίθους λατομείου.
 
Για την εκτέλεσή του, προκηρύχτηκε ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου.
 
Να σημειωθεί πως στο προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει δημοπράτηση του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Γριζάνου – Ζάρκου», προϋπολογισμού 120.000,00 €.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο