Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Κατασκευή έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου παραπλεύρως κοιμητηρίου Ζάρκου»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ολοκληρώνεται το έργο «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου παραπλεύρως κοιμητηρίου Ζάρκου». Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 39.024,39 € χωρίς Φ.Π.Α. (40.000,00 με Φ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας των ποσοστών πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο