Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Κατασκευή έργου “Εσωτερική Οδοποιΐα Δήμου Φαρκαδόνας”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ξεκίνησε από την έδρα του Δήμου Φαρκαδόνας και θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα η αποκατάσταση του οδοστρώματος εξαιτίας των φθορών από την πάροδο του χρόνου και τομών που προκλήθηκαν από διάφορες παρεμβάσεις. Ο προϋπολογισμός των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 129.268,29 € χωρίς Φ.Π.Α. (159.000,00 με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τη επικαιροποιημένη υπ’ αριθμ. 30/2013 με τίτλο “Εσωτερική Οδοποιΐα Δήμου Φαρκαδόνας” μελέτη κατασκευής του. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι έξι (6) μήνες. Στο διάστημα αυτό θα λάβουν χώρα ασφαλτοστρώσεις σε προβληματικά σημεία του οδοστρώματος ολόκληρου του Δήμου. Στόχος μέσα από τις επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν να δημιουργηθούν δρόμοι ασφαλείς και ευπρεπείς που θα βελτιώσουν τη καθημερινότητα των δημοτών και συνεπώς της ποιότητας της ζωής τους σε όλο το φάσμα του Δήμου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο