Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Κριτήρια – προϋποθέσεις ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 
Για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρκαδόνας αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση του την Τρίτη 17 Ιουλίου, επικαιροποιώντας και εγκρίνοντας κατά πλειοψηφία την υπ’ αριθμ. 31/2018 απόφασης Δ.Σ της επιχείρησης.
 
Είχε προηγηθεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΥΑ.Φ. με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ένταξης στο μειωμένο τιμολόγιο της επιχείρησης ατόμων με αναπηρία, όπου προβλέπονται τα κάτωθι :
 
Μείωση σε ποσοστό 50% επί του νέου κανονικού τιμολογίου θα εφαρμόζεται σε υδρόμετρα των οποίων αποδεδειγμένα ποιούν χρήση, βάσει έννομης σχέσης αποδεικνυόμενης με έγγραφα, κάτοικοι του Δήμου Φαρκαδόνας.
 
Μειωμένο τιμολόγιο θα ισχύει μόνο σε ένα υδρόμετρο ανά δικαιούχο και θα αφορά μόνο την κατηγορία της οικίας.
 
Η ισχύς του μειωμένου τιμολογίου θα είναι ετησίως όπως και για τους υπόλοιπους δικαιούχους, οπότε και θα διενεργείται επανέλεγχος. 
 
Τα κριτήρια ένταξης που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία : ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
 
Δικαιούχοι ένταξης είναι τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω. Ειδικά για τις κατηγορίες των νεφροπαθών, ατόμων με νοητική υστέρηση και των ασθενών με μεσογειακή αναιμία, το ποσοστό αναπηρίας των δικαιούχων ορίζεται στο 67%. Η κατηγορία των τυφλών υπάγεται στη μείωση, ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας.
Επισημαίνεται ότι, εάν στην ίδια οικογένεια υπάρχουν δύο (ή και παραπάνω) άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω το καθένα, υπάγονται στο μειωμένο τιμολόγιο.
 
Για τις περιπτώσεις αυτές τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στην υπηρεσία είναι : 
α) Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Ασφαλιστικού Φορέα ή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας από την οποία να προκύπτουν τα προαναφερόμενα, ανά κατηγορία ποσοστά.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) Αντίγραφο λογαριασμού ύδρευσης – αποχέτευσης.
δ) Πιστοποιητικό απόδειξης προστατευμένου μέλους.
 
Σημειώνεται ότι, προκειμένου να συνεχιστεί η ένταξή τους στο μειωμένο τιμολόγιο, οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν κατ’ έτος επικαιροποιημένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, καθώς και ότι άλλο πιστοποιητικό τους ζητηθεί.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο