Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Ξεκίνησαν στα ΚΕΠ του Δήμου Φαρκαδόνας οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2016

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκαν για το έτος 2016, τα ακόλουθα προγράμματα του ΟΓΑ:
  1. Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για διακοπές διάρκειας μέχρι έξι (6) ημερών (5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα καταλύματα.
  2. Πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού για διακοπές διάρκειας μέχρι έξι (6) ημερών (5 διανυκτερεύσεις) με παράλληλη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως πέντε (5) απλών λούσεων σε εγκαταστάσεις συμβεβλημένων Υδροθεραπευτηρίων ή ιαματικών πηγών.
  3. Εκδρομικό πρόγραμμα τριήμερων και μονοήμερων εκδρομών.
  4. Παροχή Δωρεάν Βιβλίων.
  5. Παροχή Δωρεάν Εισιτηρίων Θεάτρου.
Τα προγράμματα εφαρμόζονται σε όλους τους νομούς της χώρας και για τη συμμετοχή σε αυτά απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους στα ΚΕΠ. Οι δικαιούχοι των ως άνω αναφερόμενων προγραμμάτων θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση, εφ’ όσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, στην οποία προτεραιότητα έχουν όσοι δεν έχουν κληρωθεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Ειδικότερα για φέτος, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων με στοιχεία 1, 2, 3 και 5 πρέπει να προσέλθουν από 23/7/2016 μέχρι 31/8/2016 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας για να παραλάβουν τα δελτία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από 5/9/2016, τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ σε όλους τους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής για τα προγράμματα του ΛΑΕ έτους 2016 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τότε.
 
Α.2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε ΚΕΠ από 27-6-2016 μέχρι και 16-7-2016.
 
Για την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος προσέρχεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ προσκομίζοντας:
  1. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) ΟΓΑ (π.χ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κ.λπ.).
  1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  1. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το οποίο παραδίδεται στο ΚΕΠ και εν συνεχεία διαβιβάζεται στον ΟΓΑ.
 
Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί εξουσιοδότηση, η οποία φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή συνοδευόμενη από το αντίστοιχο δικαιολογητικό από τα προαναφερόμενα.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει με οποιαδήποτε σειρά επιθυμεί ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα του ΛΑΕ, όπως αυτά αναφέρονται στη σελ. 1 του παρόντος.

Α.4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΛΤΙΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Από 23/7/2016 μέχρι 31/8/2016 οι κληρωθέντες των προγραμμάτων του ΛΑΕ πρέπει να προσέρχονται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία τους.

Μετά την ημερομηνία αυτή και συγκεκριμένα από 5/9/2016 τα αδιάθετα δελτία θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των εγκεκριμένων δικαιούχων.

Ειδικά, για το πρόγραμμα δωρεάν Παροχής Βιβλίων, από 23/7/2016 και εντεύθεν οι κληρωθέντες δεν παραλαμβάνουν δελτία αλλά, απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.
 
Το δελτίο κάθε προγράμματος είναι προσωπικό και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του από άτομα που δεν είναι δικαιούχοι.
 
Για την παραλαβή του δελτίου απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδίου του δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να έχει μαζί του:
α)     Αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής του ή ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του
β)     Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει αυτοπροσώπως το δελτίο του, η παραλαβή μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να διαθέτει εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά της περίπτωσης α´ και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Το έγγραφο της εξουσιοδότησης παραδίδεται στο ΚΕΠ και διαβιβάζεται στον ΟΓΑ.
 
Ο δικαιούχος ή ο νομίμως εξουσιοδοτούμενος υπογράφει σε σχετικό πεδίο για την παραλαβή του δελτίου.
 
Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου με υπαιτιότητα του δικαιούχου δεν επανεκδίδεται νέο.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΚΕΠ Φαρκαδόνας, Οιχαλίας και Ταξιαρχών (Τηλ. επικοινωνίας : 2433022105, 2433033018 και 2431352812 αντιστοίχως).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο