Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Μέσω ΚΕΠ βεβαιώσεις και ανανεώσεις δελτίων ανεργίας του ΟΑΕΔ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


Ενημερώνουμε τους δημότες ότι μπορούν να διεκπεραιώνουν διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ μέσω των ΚΕΠ του Δήμου μας.
Συγκεκριμένα, μπορούν να διεκπεραιώνονται οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες μέσω διασύνδεσης του συστήματος «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ» με το πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ :

• Έκδοση βεβαιώσεων, χρόνου ανεργίας, επιδοτούμενης ανεργίας, εξατομικευμένης παρέμβασης κ.λπ.).

• Ανανέωση δελτίου ανεργίας.
Για τη διεκπεραίωση των παραπάνω διοικητικών διαδικασιών απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α) Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας του ενδιαφερομένου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο). Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας καθώς και για την έκδοση όλων των βεβαιώσεων των επιδοτούμενων ή μη ανέργων, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3996/2011 και Ν. 4302/2014. Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη και αναφερόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου.
β) Έγγραφα από το οποία προκύπτει ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν τις διοικητικές διαδικασίες και μόνοι τους, μέσω του διαδικτύου και της πρόσβασης που τους έχει δοθεί από τον ΟΑΕΔ (ηλεκτρονικές υπηρεσίες), χωρίς την ανάγκη μεταβίβασής τους στο ΚΕΠ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο