Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Προγραμματισμού, Πολιτικής Προστασίας, Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας του Δήμου Φαρκαδόνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 

 – ΑΔΑ Ω18ΘΩΗΗ-Ψ51, αρ. πρ. 4428/01.06.2020, αρ. απ. 119/2020 Κανονιστική Πράξη,

– ΑΔΑ ΩΘΝ0ΩΗΗ-ΞΚΓ, αρ. πρ. 3245/13.04.2020, αρ. απ. 93/2020 Απόφαση Δημάρχου,

– ΑΔΑ ΨΣΙ8ΩΗΗ-Φ44, αρ. πρ. 3451/27.04.2020, αρ. απ. 101/2020 Απόφαση Δημάρχου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο