Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Προσλήψεις στο Δήμο Φαρκαδόνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τις αυξημένες έκτακτες και εποχικές ανάγκες θα προσπαθήσει να καλύψει ο Δήμος Φαρκαδόνας με την πρόσληψη εποχικού προσωπικού δίμηνης διάρκειας.

ο Δήμος Φαρκαδόνας πρόκειται να προσλάβει 10 υπαλλήλους οι οποίοι θα υπογράψουν συμβάσεις δίμηνης διάρκειας.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 5 άτομα – ΥΕ Εργατών Πρασί­νου, 1 άτομο – ΥΕ Οδηγών τρακτέρ, 2 άτομα – ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων “Εργων (JCB) και2 άτομα – ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων “Έργων (Ισοπεδωτής Γαιών -Grader), ηλικίας 18 έως 65 χρόνων.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

4.Να είναι δημότες του Δήμου Φαρκαδόνας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν, πέραν των τυπικών και τυχόν πρόσθετων προσόντων, και τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.

3.Πιστοποιητικό εντοπιότητας, πρόσφατης έκδοσης.

4.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 και 6 του Π.Δ 164/2004

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Γ. Γεννηματά 1 και ειδικότερα στο Γραφείο προσωπικού (τηλέφωνο επικοινωνίας 2433350033), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο