Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Οργάνωση και Ανάπτυξη Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων – Ηπιόνη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων (Ηπιόνη), το οποίο για το έτος 2015 έχει ως θέµα «Σακχαρώδης ∆ιαβήτης», ενεργοποιεί το υπουργείο Υγείας από 1η Οκτωβρίου το οποίο θα ολοκληρωθεί έως 31 ∆εκεµβρίου 2015 και απευθύνεται σε άτοµα  ηλικίας  55  ετών  και  άνω, με στόχο την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση, την πρόληψη και την προαγωγή υγείας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο