Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” Ενημέρωση Εγγραφών Παιδικών Σταθμών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018-2019» θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους γονείς των παιδιών ηλικίας από 2μιση εως 4 ετών , για τα κάτωθι:

 

Η πρόσκληση για την δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018-2019» εφέτος μετά από προσπάθεια, θα ξεκινήσει νωρίς προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους, εύρεσης του σταθμού της επιλογής τους και γενικότερα καλύτερου οικογενειακού προγραμματισμού τους. Όπως ,ήδη, γνωρίζετε ο Δήμος Φαρκαδόνας έχει καταφέρει ως τώρα να παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας ( Γριζάνου, Ζάρκου, Οιχαλίας, Φαρκαδόνας). Για να συνεχιστεί, όμως, το πρόγραμμα οι γονείς χρειάζεται να παραθέτουν τα κάτωθι σημαντικότερα έγγραφα κατά την υποβολή της αίτησής τους:
  1. Προκειμένου να εξετασθεί η οικονομική κατάσταση, θα πρέπει να υποβληθεί η Πράξη Προσδιορισμού Φόρου – Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το έτος 2017, όπως προβλέπεται. Τα στοιχεία θα διασταυρώνονται μέσω αυτών που θα ληφθούν από την ΑΑΔΕ ηλεκτρονικά

    Προσοχή : Σε περίπτωση που στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα δεν συμπεριλαμβάνονται τα εισοδήματα και των δύο συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης, θα πρέπει να προσκομίζονται ξεχωριστά, προκειμένου να υπολογισθεί το συνολικό οικογενειακό εισόδημα
  2. Για να διαπιστωθεί η οικογενειακή κατάσταση, θα πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου.

    Σε περίπτωση, που μια μητέρα έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα, αλλά διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, θα πρέπει να προσκομισθεί το αντίστοιχο έγγραφο, που πιστοποιεί την οικογενειακή της κατάσταση και σε περίπτωση που χρειάζεται μετάφραση, αυτή θα πρέπει να έχει γίνει εντός του τελευταίου 3μηνου. Επίσης απαραίτητη είναι η προσκόμιση οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου, που αφορά στην οικογενειακή κατάσταση του παιδιού ή τη γέννησή του.
  3. Επίσης για τις άνεργες θα πρέπει να προσκομισθεί η κάρτα ανεργίας σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή η κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας ανεργίας, όπως αυτή εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ με τη χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου.
  4. Σε περίπτωση που απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο της επαγγελματικής κατάστασης, θα πρέπει η μητέρα να προετοιμάσει ΒΕΒΑΙΩΣΗ του εργοδότη για το είδος και τον χρόνο απασχόλησης, το οποίο θα φέρει ημερομηνία μετά από αυτή της Πρόσκλησης. Για τις ειδικές κατηγορίες επαγγελμάτων, θα δοθούν περαιτέρω αναλυτικές οδηγίες στην Πρόσκληση.
  5. Τέλος θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι με βάση το νέο Κανονισμό της Ε.Ε. ‘περί προσωπικών δεδομένων’, οι αιτούσες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στην τήρησή του και να φροντίσουν οι ίδιες για την υποβολή της αίτησης και την αποστολή ή παράδοση του φακέλου τους.
Επίσης, οι ωφελούμενες/ωφελούμενοι γονείς μπορούν να επισκεφθούν τον Παιδικό Σταθμό της επιλογής τους προς ενημέρωσής τους, καθώς οι υπεύθυνοι στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Φαρκαδόνας είναι απολύτως ενημερωμένοι.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Φαρκαδόνας στο τηλέφωνο: 20433350052 από τις 8:00 έως τις 14:00 τις εργάσιμες ημέρες.

                                                                                                   

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας

 

Αθανάσιος Μεριβάκης

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο