Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Πρόγραμμα Σεμιναρίων για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 11/3

17.00-17.30 Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στην οικονομία της υπαίθρου

17.30-17.45 Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας

17.45-18.00 Διάλειμμα

18.00-18.45 Ψηφιακός μετασχηματισμός, ψηφιακές δεξιότητες και οι δυνατότητες που μας δίνουν για δικτύωση και επέκταση δραστηριοτήτων

18.45- 18.30 Συνεργατικοί σχηματισμοί κάθετα και οριζόντια. Δυνατότητες διακρατικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ, κοινά προγράμματα, αδελφοποιήσεις)

18.30-18.45 Διάλειμμα

18.45-19.30 Ευρωπαϊκά προγράμματα και οι δυνατότητες που δίνουν στους πολίτες της Ευρώπης

Σάββατο 12/3

10.00-10.45 Ο πολιτισμός ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης: πολιτιστική χαρτογράφηση, καταγραφή και ανάδειξη υλικών και άυλων πολιτιστικών στοιχείων

10.45-11.30 Ανάδειξη τοπικής ταυτότητας και branding τόπου (πολιτιστικές διαδρομές, προϊόντα, πολιτιστική επιχειρηματικότητα, αγροτουρισμός)

11.30-12.30 Εργαστήρι καταγραφής πολιτιστικής κληρονομιάς

17.00-17.45 Ανάλυση αναγκών για χρηματοδοτήσεις, ανάλυση δυνατοτήτων της Φαρκαδόνας

17.45- 18.30 Χρηματοδοτικά προγράμματα εντός και εκτός Ελλάδος

18.30-18.45 Διάλειμμα

18.45-19.30 Τα ευρωπαϊκά προγράμματα του Δήμου Φαρκαδόνας: δυνατότητες και ανάγκη συμμετοχής των πολιτών

Κυριακή 13/3

11.00-12.00  Έξυπνη γεωργία, κυκλική οικονομία και  επιχειρηματικότητα σε κατεύθυνση βιώσιμης ανάπτυξης

12.00-12.15 Διάλειμμα

12.15-13.00 Καλές πρακτικές (τουρισμού, πολιτισμού, επιχειρηματικότητας) από αγροτικές περιοχές της Ευρώπης και δυνατότητες ανάπτυξης παρόμοιων δραστηριοτήτων στη Φαρκαδόνα και τη Θεσσαλία.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα-Φαρκαδόνα_

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο