Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (8-12-2015)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 8η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο