Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός  Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο