Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Φαρκαδόνα, 27/1/2015

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                     Αρ. πρωτ. 926

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Ταχ. Δ/νση             : Γ. Γεννηματά 1

Ταχ. Κώδικας         : 42031

Πληροφορίες         : Βασιλειώρης Γεώργιος

Τηλέφωνο              : 2433350025

Fax                        : 2433350018

 

ΠΡΟΣ

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Θέμα:

«Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.95 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου και ώρα 16:00΄ με το παρακάτω έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου και των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες των καυσίμων που προβλέπονταν από τις αντίστοιχες συμβάσεις και θα καθυστερήσει ο διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων οικονομικού έτους 2015.

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Καραμάνος Ηλίας

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη

 

 

Πατσιάνη Αθηνά

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

1.      Μεριβάκης Αθανάσιος

2.      Μπότη-Στεργίου Ελένη

3.      Μπαγιώτης Μιχαήλ

4.      Ζαφείρης Ευάγγελος

5.      Παπαγεωργίου Ανδρέας

6.      Θωμάς Κωνσταντίνος

7.      Χαλκιάς Δημήτριος

8.      Κοκκινίδης Κωνσταντίνος

9.      Τσιακάρας Κωνσταντίνος

10.    Νικολός Κοσμάς

11.    Κοσμάς Κωνσταντίνος

12.    Μέμηλας Ιωάννης

13.    Μακρυνιώτης Γεώργιος

14.    Αγγέλης Βασίλειος

15.    Αναγνώστου Ιωάννης

16.    Πάσχος Γεώργιος

17.    Ζιώγκου Μαρία

18.    Φιλιππίδης Χρήστος

19.    Γάτσιου Παναγιώτα

20.    Γεωργολόπουλος Ιωάννης

21.    Αυγελής Βασίλειος

22.    Χαντζής Δημήτριος

23.    Χαλβατζάς Κίμων

24.    Μακρής Γεώργιος

25.    Νεοφώτιστος Αθανάσιος

26.    Θωμόπουλος Απόστολος

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο