Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Συμμετοχή του Δήμου μας στον Ενιαίο Φορέα Στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας σε επίπεδο ΠΕ Τρικάλων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τη συμμετοχή του Δήμου Φαρκαδόνας στον Ενιαίο Φορέα Στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αριθμ. 134/2015 απόφαση στις 03/08/2015, καθώς ενέκρινε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης για τη συγκρότηση του Φορέα, που θα συνυπογράψει με την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, τους άλλους τρεις Δήμους του Νομού, το Επιμελητήριο και την Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιχειρηματικής και Τουριστικής Ανάπτυξης – Ανάπτυξις ΑΕ.

Έργο του Φορέα αποτελεί η ανάδειξη και περαιτέρω συνεχής αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων επ΄ωφελεία όλων. Στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνονται :

  1. ο τρόπος υλοποίησης όλων των Τουριστικών, πολιτιστικών, αθλητικών δράσεων – εκδηλώσεων της Π.Ε. Τρικάλων,
  2. η σύνταξη και έγκριση τουριστικών εντύπων ή άλλων μέσων προώθησης του τουριστικού προιόντος των Τρικάλων,
  3. η έγκριση και υλοποίηση ενός τοπικού και ενός υπερτοπικού προγράμματος προβολής και προώθησης σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
  4. η έγκριση ενός δυναμικού επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για τον τουρισμό και η εισήγηση για προώθηση όλων των επιμέρους έργων ή ενεργειών, από τον εκάστοτε αρμόδιο συμβαλλόμενο, σε αντίστοιχο πρόγραμμα χρηματοδότησης από το ΠΔΕ ή συγχρηματοδότησης από κοινοτικούς πόρους,
  5. η εποπτεία της εκτέλεσης του έργου, η έγκριση του χρονοδιαγράμματος, η έγκριση των εκταμιεύσεων – πληρωμών και των άλλων όρων της σύμβασης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο