Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Τροποποίηση της με αριθμό 28490/12-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΧΚΩΟΡ10-ΖΞ0) απόφασης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων της Π.Ε. Τρικάλων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο