Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Απόφαση τροποποίησης (Φ.Ε.Κ. 3485/22.08.2020/τεύχος Β’) σχετικά με την ανακοίνωση πρόσληψης (ΣΟΧ1/2020) του Δήμου Φαρκαδόνας για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 
Μετά την τροποίηση (ως προς την μοριοδότηση της εμπειρίας) σχετικά με την ανακοίνωση πρόσληψης (ΣΟΧ1/2020) του Δήμου Φαρκαδόνας για την καθαριότητα σχολικών μονάδων, παρακαλούνται οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για την πρόσληψη να υποβάλουν εκ νέου αίτηση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο