Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης για την περίοδο 1-1-2017 έως 31-12-2017

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 

Καλούνται όλοι οι υπόχρεοι να υποβάλουν Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης για την περίοδο 1-1-2017 έως 31-12-2017.

Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί έως τις 31-3-2019.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο