Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Δημιουργία Πάρκου Αναψυχής στο Εξωκλήσι Παναγίας Φαρκαδόνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Δήμος Φαρκαδόνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Πάρκου Αναψυχής στο Εξωκλήσι Παναγίας Φαρκαδόνας», συνολικού προϋπολογισμού 19.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%).

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο