Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Δημιουργία χώρου αναψυχής Οιχαλία, Αχλαδοχωρίου, Γριζάνου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Δήμος Φαρκαδόνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία χώρου αναψυχής Οιχαλία, Αχλαδοχωρίου, Γριζάνου», συνολικού προϋπολογισμού 21.370,97 € (πλέον Φ.Π.Α 24%).

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο