Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Δήμος Φαρκαδόνας εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.). προκειμένου οργανωμένα να παρέχει στους δημότες και επισκέπτες του ένα σύνολο διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών που στοχεύουν στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας προς βασικούς κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, εντός των διοικητικών του ορίων.

Το Σ.Α.Π. συντάσσεται στο πλαίσιο του Ν. 4819/2021, με βάση τις «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» που καθορίστηκαν με την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/19.11.2021 Απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ Β’ 5553/ 30.11.2021).

Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Φαρκαδόνας καλεί τους δημότες κι επισκέπτες του σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση, της οποίας τα αποτελέσματα θα ληφθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό του Σ.Α.Π. στον Δήμο.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά.

Δυνατότητα συμμετοχής έως Παρασκευή 28/04/2023

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου:

https://forms.gle/GVomsBSpiEQy3Gvd7

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο