Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας για το άγχος εξέτασης μαθητών Λυκείου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Την Τρίτη,  14 Μαΐου, έγινε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, η οποία διενεργήθηκε στις 15 με 19 Απριλίου, με θέμα: «Άγχος Εξέτασης στους μαθητές Λυκείου που κατοικούν σε αστικά και ημιαστικά κέντρα στην περιφέρεια Θεσσαλίας».

Στην έρευνα συμμετείχαν 8 σχολεία, πέντε απ’ την περιοχή της Λάρισας, δύο από την Φαρκαδόνα και ένα από την περιοχή των Γόννων. Η παρουσίαση, που είχε στόχο την διάχυση των αποτελεσμάτων στο ευρύτερο κοινό αλλά και στους συμμετέχοντες μαθητές, έγινε στο κτήριο «Κατσίγρα» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.

Στην ημερίδα συμμετείχαν η Ελένη Ξυνοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου κλάδου εκπαίδευσης για την Αειφορία, η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας, Δήμητρα Παπαστεργίου και ο ψυχολόγος,Νίκος Ντιρογιάννης. 

·         Παρουσιάζεται διαφοροποίηση στην εκδήλωση του άγχους ανάμεσα στα δύο φύλα, με τα κορίτσια να παρουσιάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό άγχος.

·         Γενικότερα, οι μαθητές διατυπώνουν περισσότερο αδυναμία συγκέντρωσης παρά σωματική εκδήλωση του άγχους.

·         Επίσης, αναφέρουν ότι έχουν περισσότερο άγχος πριν την εξέταση παρά κατά την διάρκεια της εξέτασης.

·         Οι μαθητές της πρώτης Λυκείου εκδηλώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την επίδοση τους και πιο έντονη την πεποίθηση ότι η επίδοση τους στο σχολείο θα επηρεάσει το μέλλον τους σε σύγκριση με τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων.

·         Οι συμμετέχοντες απ’ τις ημιαστικές περιοχές εκφράζουν περισσότερο άγχος για τις εξετάσεις και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την επίδοση τους σε σύγκριση με τους μαθητές των ημιαστικών περιοχών.

·         Τέλος, οι μαθητές των Γενικών λυκείων παρουσιάζουν περισσότερο άγχος και αναφέρουν καλύτερη επίδοση από τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων.

Συμπερασματικά, οι γενικότερες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν την τελευταία δεκαετία έχουν επηρεάσει την παλαιότερη πεποίθηση ότι μια καλή επίδοση και οι ανώτερες σπουδές αποτελούν εχέγγυα για το μέλλον των νέων και συνακόλουθα έχουν επηρεάσει και την εκδήλωση του άγχους.

Στην πρωτοβουλία αυτή του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας για την διενέργεια της έρευνας ανταποκρίθηκαν άμεσα και θετικά το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών, το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και Τρικάλων, η Αντιδημαρχεία Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής πολιτικής και το τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Φαρκαδόνας. Επιστημονικά υπεύθυνος της έρευνας είναι ο Κωνσταντίνος Μπονώτης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας εντάσσεται στο «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο