Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης ISO για τον Δήμο Φαρκαδόνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 
Παρουσία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Αγναντή, του Αντιδημάρχου Ιωάννη Γεωργολόπουλου, του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Βασιλείου Κουκώνη, του προϊσταμένου του τμήματος προγραμματισμού Κωνσταντίνου Ασίκη ,  των εκπροσώπων του φορέα πιστοποίησης Q-check Θάνου Γκολφινόπουλου και Παύλου Βλάχου , του διευθυντή της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Βάϊου Κουτή και του στελέχους του ΚΕΝΑΚΑΠ Στέφανου Τσιάκα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης ISO για τον Δήμο Φαρκαδόνας.
 
Ο Δήμος, κατέχει πλέον την πιστοποίηση,  σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015  το οποίο  είναι ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ, με Διεθνή αναγνώριση και μπορεί να εξειδικευτεί στη διαχείριση έργων ώστε να ενταχθούν και να διαχειριστούν μεγάλα έργα για την περιοχή όπως των προγραμμάτων “Αντώνης Τρίτσης¨, ΕΣΠΑ και άλλα.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, αποτελεί κατάλληλο εργαλείο για την ορθή και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Τμημάτων του δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
  
Αντικείμενο του Συστήματος Ποιότητας, του Δήμου Φαρκαδόνας, όπως αναφέρεται και στο πεδίο εφαρμογής του Πιστοποιητικού, αποτελεί η παροχή αξιόπιστων και τεχνικά άρτιων υπηρεσιών στους κάτωθι τομείς:
  • Διοίκηση – Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων και μη Έργων,
  • Διοίκηση Διαχείριση Δημοσίων Τεχνικών Έργων Υποδομών,
  • Διοίκηση Διαχείριση Δημοσίων Έργων Προμηθειών & Υπηρεσιών,
  • Διοίκηση Διαχείριση Δημοσίων Έργων που Υλοποιούνται με Ιδία Μέσα
  • Έρευνες και Παροχή Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών προγραμμάτων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο