Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Ορισμός Κοινωνικών Λειτουργών στο Δίκτυο Παιδικής Προστασίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


Με την υπ’αριθμ. 185/2015 Απόφαση Δημάρχου ορίζονται οι Κοινωνικοί Λειτουργοί για την συγκρότηση από το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων.
Έργο της ομάδας είναι η πραγματοποίηση κοινωνικών ερευνών για θέματα κακοποίησης ανηλίκων, όταν :
α) δέχεται σχετική ειδοποίηση από εθνική γραμμή παιδικής προστασίας, ή
β) δέχεται καταγγελία έστω και ανώνυμη , για κακοποίηση ανηλίκου στα όρια του Δήμου, ή
γ) λαμβάνει εισαγγελική εντολή για διεξαγωγή σχετικής έρευνας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο