Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Πορίσματα εκτίμησης ζημιών από την βροχόπτωση της 26ης Σεπτεμβρίου 2020 και προθεσμίες ενστάσεων παραγωγών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 
Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα, 02/04/2021, τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 26/09/2020 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ ΠΗΝΕΙΑ∆ΟΣ.
Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 12/04/2021. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.
 
Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων
Από: 02/04/2021 έως: 12/04/2021
 
 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο