Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Πρόγραμμα ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών πελατών από την Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 
Η Δ.Ε.Υ.Α. Φαρκαδόνας, με στόχο τη στήριξη και οικονομική διευκόλυνση των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, παρέχει τη δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Συγκεκριμένα η ΔΕΥΑΦ με απόφαση του ΔΣ δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης σε δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμων οφειλών εφόσον αυτές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Για να ενταχθεί ο καταναλωτής στον διακανονισμό θα πρέπει να προκαταβάλλει το 20% της συνολικής οφειλής.

 

Το πρόγραμμα προβλέπει:
Δυνατότητα διακανονισμού σε δώδεκα (12) μηνιαίες και ισόποσες δόσεις.
Ελάχιστη δόση στο ποσό των 30 ευρώ.
Η παραπάνω δυνατότητα εξόφλησης ή ρύθμισης οφειλών δεν συνεπάγεται την αναστολή των ενεργειών της επιχείρησης (π.χ. διακοπή υδροδότησης) για είσπραξη οφειλών σε καταναλωτές που δεν ρυθμίζουν τις οφειλές τους.
Σε περίπτωση μη καταβολής δυο συνεχόμενων δόσεων ή του τρέχοντος λογαριασμού θα χάνεται ο διακανονισμός και θα γίνεται άμεση διακοπή υδροδότησης.
Μέχρι την εξόφληση του ποσού της οφειλής και την επανασύνδεση δεν θα χρεώνεται το πάγιο και θα εκδίδεται ο λογαριασμός με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Με την ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών, η Δ.Ε.Υ.Α. Φαρκαδόνας προσφέρει τη δυνατότητα στους δημότες να ανταποκριθούν καλύτερα στις υποχρεώσεις του οικογενειακού προϋπολογισμού τους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο