Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Φαρκαδόνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Φαρκαδόνας , το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Φαρκαδόνας  στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Φαρκαδόνας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25
2 Επεξεργασία κειμένου –Διαδίκτυο (Ι) 50
3 Βασικά Αγγλικά Α1 50
4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25
5 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
6 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
7 Αγροτική Επιχειρηματικότητα -Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25
8 Τοπικοί Παραδοσιακοί χοροί 50
9 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
10 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
11 Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες 25
12 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25
13 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25
14 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50
15 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας : 
Τηλ. :2433350056
Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Γεννηματά 1 , 42031

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο