Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Προσωρινή διακοπή των μαθημάτων του νηπιαγωγείου της Κοινότητας Γριζάνου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΘΕΜΑ: Προσωρινή διακοπή των μαθημάτων του νηπιαγωγείου της Κοινότητας Γριζάνου

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας

Έχοντας υπ’ όψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το
    άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́87/7.6.2010).
  2. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́87/7.6.2010).
  3. Το γεγονός ότι θα πρέπει να διακόψει τη λειτουργία του το νηπιαγωγείο λόγω εργασιών στις 30-5-2023.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του νηπιαγωγείο Γριζάνου λόγω εργασιών την Τρίτη 30 Μαΐου 2023.

Ψ6ΦΧΩΗΗ-Κ52

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο