Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στην Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Φαρκαδόνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


Σήμερα ο Δήμος Φαρκαδόνας διέθεσε στο εργατοτεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) που δικαιούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. 5336.

Η χορήγηση των Μ.Α.Π. έγινε παρουσία της Επιθεώρησης Εργασίας, της Τεχνικού Ασφαλείας και της Ιατρού Εργασίας  που εξήγησε αναλυτικά την χρήση, την συντήρηση και την αποθήκευση των Μ.Α.Π. αλλά και τα μέτρα προστασίας για την ελονοσία.

 

                                                      Η Αντιδήμαρχος                                                                                       Ο Δήμαρχος
                                     Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού

                                                      & Πρασίνου

          
                             

                                                Στεργίου – Μπότη Ελένη                                                                          Μεριβάκης Αθανάσιος

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο