Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Φαρκαδόνα, 25/2/2015

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                        Αρ. πρωτ. 2350

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Ταχ. Δ/νση             : Γ. Γεννηματά 1

Ταχ. Κώδικας         : 42031

Πληροφορίες         : Βασιλειώρης Γεώργιος

Τηλέφωνο              : 2433350025

Fax                        : 2433350018

ΠΡΟΣ

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα:

«Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.95 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00΄ με το παρακάτω έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συμμετοχή του Δήμου Φαρκαδόνας στην Κοινωνική Σύμπραξη που θα συσταθεί στην Π.Ε. Τρικάλων για υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (TEBA/FEAD), για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και η λήψη απόφασης σχετικής με το θέμα, είναι υποχρεωτική, λόγω του ασφυκτικά μικρού χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί ως την 27-02-2015 (ημερομηνία υποβολής της 2ης Έκθεσης Πεπραγμένων και Αξιολόγησης της Υφιστάμενης Κατάστασης) κατά την οποία η απόφαση του νομιμοποιητικού Οργάνου του Φορέα για την Κοινωνική Σύμπραξη, θα πρέπει να είναι ειλημμένη, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην Ε.Π., σύμφωνα με τον Οδηγό της Πρόσκλησης.

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Καραμάνος Ηλίας

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο