Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Κατασκευή Υπόγειου Αρδευτικού Δικτύου Τ.Δ. Ζάρκου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Δήμος Φαρκαδόνας με το παρόν έργο αποσκοπεί στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των συνθηκών άρδευσης σε ορισμένα αγροκτήματα του Δήμου Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων, με την αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος επιφανειακού αρδευτικού δικτύου άρδευσης με υπόγειο δίκτυο πλαστικών σωλήνων PVC 12,5 atm.

Αγρόκτημα Ζάρκου θέση «Κουλούρια»
Το αναφερόμενο παραπάνω αγροκτήματα αρδεύεται σήμερα από υφιστάμενες παλαιές κρατικές γεωτρήσεις οι οποίες κατασκευάστηκαν στη δεκαετία του 1980 με τη βοήθεια επιφανειακών δικτύων και σε ορισμένες περιπτώσεις με υπόγειο ημιτελές δίκτυο άρδευσης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο