Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Προγράμματα Kοινωνικής Aλληλεγγύης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόγραμμα Στέγαση και Επανένταξη
Πρόκειται για πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο πλαίσιο των δράσεων στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας αστέγων του άρθρου 29 του Ν.4052/2012.
Συμμετοχή στην κοινωνική σύμπραξη ΣΤΗΡΙ-ΖΩ
Ό Δήμος Φαρκαδόνας, αρωγός και συμμέτοχος σε κάθε προσπάθεια για την καταπολέμηση του φαινομένου της φτώχειας, συμμετέχει στην Κοινωνική Σύμπραξη «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ»

Στόχοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» είναι:
 1. Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας. Παροχή στήριξης προκειμένου να ξ’αναστήσουν τα νοικοκυριά τους.
 2. Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της προώθησης στην απασχόληση, εργασία στον ιδιωτικό τομέα, κατάρτιση, επαγγελματική δραστηριοποίηση, απασχόληση στον αγροτικό τομέα.
Από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν κατ’ εκτίμηση 800 άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα έλλειψης στέγης. Το πρόγραμμα απευθύνεται ειδικότερα:
 • Σε οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων ή Ξενώνες Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων
 • Σε οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων
 • Σε γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας
 • Σε άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν σπουδάζουν
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα ανταποκρίνονται εξατομικευμένα στις ανάγκες και τις δυνατότητες των επωφελούμενων, όπως αυτές θα αποτυπώνονται σε ατομικό σχέδιο επανένταξης. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και η στήριξη της μετακίνησης-μετοίκησης από περιφέρεια σε περιφέρεια, από πόλη σε χωριό, η εγκατάσταση σε αγροτική περιοχή κλπ. Η ενίσχυση των αστέγων θα στηριχθεί σε δυο βασικούς πυλώνες. Την στέγαση, και την κοινωνική επανένταξη.
Στην ενίσχυση της στέγασης, περιλαμβάνεται κάλυψη του ενοικίου για διάστημα έως ενός έτους (ποσό έως 180 ευρώ το μήνα για ένα άτομο, 240 ευρώ για δυο άτομα και έως 280 ευρώ για οικογένεια), κάλυψη εξόδων επισκευής για υφιστάμενη κατοικία (ως 3.600 ευρώ), δαπάνες οικοσκευής και βασικών αγαθών (έως 1.500 ευρώ ανά άτομο και 2.000 ευρώ ανά οικογένεια) και δαπάνες καθημερινών αναγκών (διατροφή και κάρτες μετακίνησης έως 200 ευρώ το μήνα ανά άτομο και 250 ευρώ ανά οικογένεια). Προωθείται, επίσης, η φιλοξενία αστέγων σε ανάδοχες οικογένειες με επιδότηση των οικογενειών έως του ποσού των 300 ευρώ το μήνα για την ανάδοχη οικογένεια και 100 ευρώ το μήνα για τον ωφελούμενο, προκειμένου να καλύψει τα ατομικά του έξοδα.
Στις δράσεις κοινωνικής επανένταξης επιχορηγείται η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλες οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Το ποσό της χρηματοδότησης αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτερου μισθού. Προβλέπεται, επίσης, η επιδότηση με επιταγή κατάρτισης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με συνολικό κόστος 6.000 ευρώ ανά ωφελούμενο. Ιδιαίτερο βάρος δίνει το πρόγραμμα για την απασχόληση στον αγροτικό τομέα και τη μετακίνηση των ωφελουμένων από τα αστικά κέντρα στην περιφέρεια. Ως ποσό χρηματοδότησης ορίζεται η επιδότηση ημερομισθίων και ασφαλιστικών εισφορών, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα ενοικίασης αγροτεμαχίου και αγοράς βασικού εξοπλισμού (έως του ποσού των 6.000 ευρώ). Προβλέπεται, επίσης, η επιδότηση για τη δημιουργία επιχείρησης με επιδότηση για ενοικίαση επαγγελματικού χώρου και αγοράς εξοπλισμού (έως του ποσού των 6.000 ευρώ).
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 9.400.000€ και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του πρωτογενούς πλεονάσματος του κρατικού προϋπολογισμού.
Σε επίπεδο Π.Ε. Τρικάλων υλοποιείται από την ΑΜΚΕ Συνειρμός σε συνεργασία με τους ΟΤΑ και από το Δήμο Φαρκαδόνας έχουν ενταχθεί 2 (δύο) άτομα.

Συμμετοχή στην κοινωνική σύμπραξη ΣΤΗΡΙ-ΖΩ
Ό Δήμος Φαρκαδόνας, αρωγός και συμμέτοχος σε κάθε προσπάθεια για την καταπολέμηση του φαινομένου της φτώχειας, συμμετέχει στην Κοινωνική Σύμπραξη «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ» που συστάθηκε για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (TEBA/FEAD), προϋπολογ. 330.555.921,00 € για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.Στη σύμπραξη, που αποτελείται από 23 δημόσιους και κοινωνικούς φορείς του Νομού μας με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Τρικκαίων, συμμετέχουν τόσο ο Δήμος μας, όσο και η ΚΟΙΔΕΦΑ.Η σύμπραξη θα έχει την ευθύνη τομέων της υλοποίησης του προγράμματος, με σκοπό:
 • την κοινωνική συνοχή, τη μείωση της φτώχειας, την εξάλειψη των χειρότερων μορφών φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
 • την παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους για την ανακούφιση της στέρησης τροφής, της σοβαρής υλικής στέρησης, της έλλειψης στέγης, της παιδικής φτώχειας
 • συνοδευτικές δράσεις στήριξης και ενδυνάμωσης για την κοινωνική ένταξη των απόρων οικογενειών
Ωφελούμενοι θα είναι Νοικοκυριά που διαβιούν σε καθεστώς φτώχειας, Μονογονεϊκά / τρίτεκνα / πολύτεκνα νοικοκυριά, Πολυμελείς οικογένειες, Άστεγοι, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Αντικείμενο του προγράμματος αποτελούν:
 • Τρόφιμα (μακράς διαρκείας και φρέσκα καθώς και ειδικά τρόφιμα για βρέφη).
 • Βασικά υλικά (ρουχισμός για παιδιά και ενήλικες/κυρίως αστέγους, είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, παιδικά είδη/βιβλία, παιχνίδια, βρεφικός εξοπλισμός κλπ).
 • Συνοδευτικά μέτρα, όπως: Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και κοινωνικής ένταξης, συμβουλευτική, υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (πχ. πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες), κοινωνικά φροντιστήρια, υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων για παιδιά, εκδρομές (εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές), παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά.
Υποβλήθηκαν συνολικά στο Δήμο μας 473 αιτήσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 413 (873 υπολογίζονται οι ωφελούμενοι) και απορρίφθηκαν οι 60. Στον πίνακα των αποτελεσμάτων, υπάρχει ο κωδικός της αίτησης και δίπλα ο χαρακτηρισμός  “Εγκρίθηκε” ή “Απορρίφθηκε”. Δείτε [ΕΔΩ] τα αποτελέσματα του προγράμματος.

Πρωτόκολλο Συνεργασίας με Περιφέρεια Θεσσαλίας για παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής

Είναι πλέον δεδομένη η θεσμική αναγνώριση των αστέγων με το Ν.4052/2012 ως ευπαθούς κοινωνικής ομάδας, στην οποία παρέχεται κοινωνική προστασία βάσει του Ν.4251/2014 (διάθεση από το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης του έτους 2013 για υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων σίτισης και παροχής τροφίμων), δεδομένων των συνθηκών φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπο ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, με αποτέλεσμα την ένταση του προβλήματος σίτισης. Κατόπιν τούτου και στα πλαίσια της υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου παροχής τροφίμων σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής, ο Δήμος Φαρκαδόνας υπόγραψε με την Περιφέρεια Θεσσαλίας σχέδιο Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.

Συμμετοχή με προτάσεις και παροχή στοιχείων στο κείμενο μελέτης «Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας  στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» που εκπονεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Αντικείμενο της μελέτης είναι ο προσδιορισμός των ευπαθών ομάδων – στόχου της Θεσσαλίας και των αναγκών τους (άνεργοι, πολύτεκνες οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρίες, εξαρτημένα άτομα, κ.α.) οι οποίες αποτελούν τους κύριους δυνητικούς «ωφελούμενους» των παρεμβάσεων και των δράσεων του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου, η αποτύπωση των υφισταμένων τοπικών κοινωνικών φορέων και πολιτικών, η καταγραφή των κεντρικών φορέων που δρουν ή ασκούν σχετική εποπτεία σε περιφερειακό επίπεδο και η τεκμηριωμένη διατύπωση προτάσεων για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ, άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της νέας Προγραμματικής Περιόδου αλλά και ενδεχομένως από οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης. Επίσης, αντικείμενο της μελέτης αποτελεί ο εντοπισμός πιθανών θυλάκων με χωρική ή κοινωνική διάσταση, στους οποίους αφενός προσδιορίζονται φαινόμενα έξαρσης αρνητικών κοινωνικών φαινομένων και φτώχειας και αφετέρου τεκμηριώνεται αντικειμενικά ότι μπορούν να εφαρμοσθούν «ολοκληρωμένες παρεμβάσεις» για την αντιμετώπισής τους.
Ο Δήμος Φαρκαδόνας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του επιχείρησε μια χαρτογράφηση της φτώχειας εντός των ορίων του, παρέχοντας όλα εκείνα τα στοιχεία και καταγράφοντας τις προτάσεις και παρατηρήσεις του με στόχο να συνδράμει τους συνανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Στόχος της Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η ενεργοποίηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης (ποσού τουλάχιστον 88 εκ) για την καταπολέμηση της φτώχειας, με την αποστολή του τελικού κειμένου της μελέτης, αφού τεθεί σε διαβούλευση, στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο