Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Δήμος Φαρκαδόνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ήπαροδικών αναγκών του Δήμου Φαρκαδόνας, που εδρεύει στη Φαρκαδόνα Ν. Τρικάλων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση που ακολουθεί.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο