Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Φαρκαδόνα, 12/2/2015

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                            Αρ. πρωτ. 1818

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Ταχ. Δ/νση             : Γ. Γεννηματά 1

Ταχ. Κώδικας         : 42031

Πληροφορίες         : Βασιλειώρης Γεώργιος

Τηλέφωνο              : 2433350025

Fax                        : 2433350018

 

ΠΡΟΣ

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

                        ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Θέμα:

«Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.95 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00΄ με το παρακάτω έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου.

  

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 Καραμάνος Ηλίας

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο