Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Νέες τεχνολογίες για τα απορρίμματα προωθεί ο Δήμος Φαρκαδόνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Tοποθέτηση συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων

Ο Δήμος Φαρκαδόνας υπέβαλλε πρόταση για τοποθέτηση συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων με στόχο την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, στα πλαίσια Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου: Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο – 2018, Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
 

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 176.000 ευρώ, αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) συστημάτων βύθισης και ανύψωσης των τεσσάρων (4) κάδων απορριμμάτων (1.100 λίτρων ο κάθε ένας, δηλαδή συνολικής χωρητικότητας 4.400 λίτρων κάθε σύστημα), ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για την ξεχωριστή απόρριψη αστικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω αντίστοιχης σήμανσης.
Οι υπόγειοι κάδοι θα τοποθετηθούν σε Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου μας.
 
Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αναβάθμισης του αστικού ιστού, της αύξησης της βιωσιμότητας των κοινόχρηστων χώρων, της απρόσκοπτης πρόσβασης σε αυτούς από εμποδιζόμενα άτομα αλλά και της πολιτισμικής ανάδειξης των κοινοτήτων του Δήμου Φαρκαδόνας, κρίνεται επιτακτική η αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού μέσω της εγκατάστασης ενός δικτύου υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων. Οι κάδοι που θα τοποθετηθούν στο συγκεκριμένο σύστημα θα είναι κατάλληλοι για την ασφαλή και υγιεινή συγκέντρωση των οικιακών – εμπορικών απορριμμάτων.

Η εγκατάσταση ενός δικτύου συστημάτων υπογειοποιημένων κάδων σε νευραλγικά σημεία εντός αστικού ιστού θα έχει ως αποτέλεσμα:

1. Την αισθητική, αρχιτεκτονική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου εντός του αστικού ιστού.

2. Την απελευθέρωση των πεζοδρομίων από μεγάλους κάδους απορριμμάτων και την διευκόλυνση πρόσβασης τους από Αμεα.

3. Μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα μέσω εγκατάστασης περισσότερων από ενός κάδου ανά σημείο λόγω υπογειοποίησης.

4. Τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στο δημόσιο χώρο και προάσπιση της δημόσιας υγείας.

5. την περιβαλλοντική προστασία και βιωσιμότητα του εδάφους μέσω των συστημάτων ανακύκλωσης διακριτών ρευμάτων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο