Ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης για το έργο οδοποιία Φαρκαδόνας

Ακόμα ένα βασικό έργο υποδομών της περιοχής, το ″Ασφαλτόστρωση κεντρικών οδών Δ.Κ. Φαρκαδόνας″ εισήλθε στην τελική ευθεία για την υλοποίησή του, αφού εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπράτησής του από την Οικονομική Επιτροπή.

Δημιουργία χώρου αναψυχής Οιχαλία, Αχλαδοχωρίου, Γριζάνου

Ο Δήμος Φαρκαδόνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία χώρου αναψυχής Οιχαλία, Αχλαδοχωρίου, Γριζάνου», συνολικού προϋπολογισμού 21.370,97 € (πλέον Φ.Π.Α 24%).

Αντικατάσταση Αποπεράτωση Δικτύου Ύδρευσης Φαρκαδόνας

Ο Δήμος Φαρκαδόνας προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Αντκατάσταση - Αποπεράτωση Δικτύου Ύδρευσης Φαρκαδόνας», συνολικού προϋπολογισμού 427.642,27 € (πλέον Φ.Π.Α 24%).

Επισκευές Σχολικών Κτιρίων - Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης Σχολείου Γριζάνου

Ο Δήμος Φαρκαδόνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων - Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δημοτικό σχολείο Γριζάνου», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α 24%).

Δημιουργία Πάρκου Αναψυχής στο Εξωκλήσι Παναγίας Φαρκαδόνας

Ο Δήμος Φαρκαδόνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Πάρκου Αναψυχής στο Εξωκλήσι Παναγίας Φαρκαδόνας», συνολικού προϋπολογισμού 19.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%).

Δήμος Φαρκαδόνας

Η τεχνολογία στο πλευρό του πολίτη.

Θανάσης Μεριβάκης
Επικοινωνία

  info (@) farkadona.gr
  +2433350000
  +2433350018
  Φαρκαδόνα, 42031, Τρίκαλα Θεσσαλίας - Ελλάδα