Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Πλαστικών Φιαλών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ο Δήμος Φαρκαδόνας και τη φετινή χρονιά, σε συνεργασία με τον ΕΣΥΦ και τη NOVACERT, συμμετέχει στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Πλαστικών Φιαλών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. 

Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας σε εμπορικές και μη εκμεταλλεύσεις χοίρων

Κατόπιν του εγγράφου των επαγγελματιών χοιροτρόφων του Νομού μας, με το οποίο ζητά την παρέμβαση όλων των αρμοδίων φορέων για την διασφάλιση της εφαρμογής των Μέτρων Βιοασφάλειας κατά της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, καλούμε τους εκτροφείς χοιροτρόφους οικόσιτων χοίρων του Δήμου μας για την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 1970/200946/06-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων και την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης αδέσποτων ζώων για το έτος 2018

Σας ενημερώνουμε ότι, απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση δαπανών των Δήμων σχετικά με τη διαχείριση αδέσποτων ζώων όπως αναφέρονται στην  υπ. αριθμ. 2013/121608 ΚΥΑ για το έτος 2018 είναι, εκτός των άλλων, η υλοποίηση των ενεργειών και των δαπανών για τις οποίες ο φορέας αιτείται χρηματοδότηση να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εξοφληθεί κατά την υποβολή της αίτησης για τη χρηματοδότηση.

Δήμος Φαρκαδόνας

Η τεχνολογία στο πλευρό του πολίτη.

Σπυρίδων Αγναντής

Επικοινωνία

  info (@) farkadona.gr
  +2433350000
  +2433350018
  Φαρκαδόνα, 42031, Τρίκαλα Θεσσαλίας - Ελλάδα