Αιτήσεις για ένταξη στο ΤΕΒΑ των δικαιούχων του ΚΕΑ

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Δ23/οικ.17108/875/2017 - ΦΕΚ 1474/Β/28-4-2017 Υπουργικής Απόφασης, καταργούνται οι υφιστάμενες λίστες ωφελουμένων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», στο πλαίσιο εναρμόνισης του προγράμματος με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) από 01/06/2017, εντάσσονται αυτοδίκαια στις παροχές του Προγράμματος ΤΕΒΑ.

Προκειμένου να γίνει η υπαγωγή των δικαιούχων του ΚΕΑ στο ΤΕΒΑ, χρειάζεται ο/η αιτών/ουσα να δηλώσει ότι επιθυμεί την συμμετοχή του/της στο πρόγραμμα, μέσα από την φόρμα της αίτησης του ΚΕΑ, καθώς επίσης τον Κοινωνικό Εταίρο, Σημείο Διανομής από όπου επιθυμούν να εξυπηρετούνται, μέσα από σχετική λίστα επιλογών που είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Για το σκοπό λοιπόν αυτό απαιτείται τροποποίηση της αίτησης του ΚΕΑ :
·         είτε μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων στο Δημαρχείο Φαρκαδόνας, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και ώρες 8:00-14:00,
·         είτε απευθείας από τους δικαιούχους.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. επικοινωνίας : 2433023086, 2433350052.

Διανομή ελαιόλαδου στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) η Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Τρικάλων με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ – ΖΩ», με μέλη εταίρους τόσο το Δήμο Φαρκαδόνας όσο και την Κοινωφελή Δημοτική του Επιχείρηση (ΚΟΙ.Δ.Ε.ΦΑ.), θα διανείμει 1239 λίτρα ελαιόλαδο στους 413 από πέρυσι ωφελούμενους του προγράμματος.

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι ΤΕΒΑ του Δήμου Φαρκαδόνας με:

  • το ΑΜΚΑ του αιτούντα,
  • την ταυτότητα
  • την αίτησή τους και
  • σακούλες

Να παραλάβουν το προϊόν από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Φαρκαδόνας (δίπλα στη ΔΕΥΑΦ) κατά τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες :

Τρίτη 23/05/2017 ώρες 10:00 – 13:00 Τετάρτη 24/05/2017 ώρες 10:00 – 13:00 Πέμπτη 25/05/2017 ώρες 10:00 – 13:00.

Σημειώνεται ότι και αυτή η διανομή δεν αφορά ακόμη τους διακαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2433350052 – 2433023086.

Διανομή νωπού κρέατος στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) η Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Τρικάλων με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ – ΖΩ», με μέλη εταίρους τόσο το Δήμο Φαρκαδόνας όσο και την Κοινωφελή Δημοτική του Επιχείρηση (ΚΟΙ.Δ.Ε.ΦΑ.), θα διανείμει νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό) στους ωφελούμενους του προγράμματος.

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι ΤΕΒΑ του Δήμου Φαρκαδόνας με:

  1. Tο ΑΜΚΑ του αιτούντα
  2. Tην ταυτότητα και
  3. Την αίτησή τους,
Να παραλάβουν το προϊόν από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Φαρκαδόνας κατά τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες :

Δευτέρα       15/05/2017 ώρες 10:00 – 13:00
Τρίτη           16/05/2017 ώρες 10:00 – 13:00
Τετάρτη       17/05/2017 ώρες 10:00 – 13:00.
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2433350052 – 2433023086.

Δήμος Φαρκαδόνας

Η τεχνολογία στο πλευρό του πολίτη.

Θανάσης Μεριβάκης
Επικοινωνία

  info (@) farkadona.gr
  +2433350000
  +2433350018
  Φαρκαδόνα, 42031, Τρίκαλα Θεσσαλίας - Ελλάδα